ที่อยู่

หมู่ที่ 14 118/1 ถนน มิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000

เบอร์โทร

099-9787936

Mail

homeplaze.sh.com